בריכת דגי קוי 11 קוב

בריכת דגי קוי 11 קוב המשולבת בתוך דק