בריכת דגי קוי

בבריכה זו ניתן להתרשם מדגי קוי מיוחדים ברמת תצוגה וייצוא אשר נבחרו בקפידה אחד אחד. כמו כן, ניתן להתרשם מהצמחייה המשולבת בה והשתולה בתוך כדים וזאת על מנת שדגי הקוי לא יאכלו אותה.