בריכת דגים המדמה נחל טבעי סביב עץ

לבריכה זו הוזעקנו לטיפול לאחר מס' שנות הזנחה. את הפילטרים שקרסו החלפנו בפילטר תוצרת חברת אוהזה הגרמנית, הוספנו מערכת יו וי לסינון המים, והוצאנו מהבריכה למעלה מטון אבנים.