בריכת נוי משולבת מפל

בריכת נוי בה ניתן לראות החזרת מים מהפילטר ע"י מפל