בריכת נוי 11 קוב

בריכת נוי 11 קוב של דגים וצמחייה. בבריכה זו מותקנת מערכת החלפת מים ידידותית למשתמש, ולסביבה ע"י כך שהמים המוחלפים בבריכה, מועברים ישירות להשקיית עצי הפרי והפרחים שבגינה.