דגים בדתות השונות

eFish - אליאור דגים ונוי | דגי נוי

דגים בדתות השונות דגים אולי לא יודעים לדבר, אבל אם לשפוט עפ"י הסגולות שמייחסים להם בדתות ובתרבויות השונות – הם יכולים לתרום בהרבה תחומים אחרים בחיים. על סגולות המים לפני שנתייחס לדג, אי אפשר בלי כמה מילים על סביבת המחייה שלו – המים. מים הם מקור החיים, ולכן מטבע הדברים מיוחסים להם סגולות של שפע, […]